ТРЯБВА ЛИ МИ РЕГИСТРАЦИЯ

При желание, всички наши клиенти могат да ползват допълнителната услуга електронна домова книга. За достъп даваме на обитателите листче с уникалните потребителско име и парола за Вашата ЕтС. В сайта може да намерите указания за ползването на книгата, а при необходимост ще Ви обясним и демонстрираме лично.

Scroll to Top
Scroll to Top