УСЛУГИ И ЦЕНИ - Професионален Домоуправител

заяви оферта

ПАКЕТ ФИНАНСИ

3,99лв.

На апартамент


Касиер

Изготвяне на бюджета на входа
Събиране на месечни вноски
Заплащане месечни разходи
Изготвяне на отчети
Онлайн справка през уеб сайтаПАКЕТ ДОМОУПРАВИТЕЛ

5,99лв.

На апартамент


Домоуправител

Провеждане на събрания
Изпълнение на решенията
Водене на документация
Изготвяне на отчети
Представляване пред администрацията и доставчиците


ПАКЕТ УПРАВЛЕНИЕ

7,99лв.

На апартамент


Домоуправител + Касиер

Цялостно решение по управление
на етажната собственост
Пакетна услуга, която включва
всички изброени задължения от "Домоуправител" и "Касиер"ПАКЕТ МИНИ

9,99лв.

На ИМОТ


Домоуправител + Касиер

ЗА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ДО 10 АПАРТАМЕНТА

ПАКЕТ гАРАЖИ

2,49лв.

На ГАРАЖ ИЛИ ПАРКОМЯСТО


Цялостно Решение

ПОДДРЪЖКА и УПРАВЛЕНИЕ
НА гАРАЖИ

Предлагаме Ви комплексно обслужване включващо управление и поддръжка имоти. Услугата ни включва персонален анализ на нуждите Ви, зависимост от сградата, комплекса, имота и т.н.т., в който живеете. Опита, който имаме е натрупан от работата ни с нашите клиенти. В процеса на работа ни сме селектирали основни дейности, който участват в процеса на работата ни.

 • Основни дейности :
 • Регулярно посещаваме и контролираме общото състояние на имота Ви.
 • Водим документална отчетност
 • Плащаме вашите сметки свързани с поддръжката на имота Ви.
 • Реагираме своевременно при изникнали проблеми.
 • Представляваме Ви пред държавните институции.
 • Почистване на стълбища, междуетажни площадки, коридори, асансьори, входове  на сградата и други прилежащи общи части, врати и прозорци във входовете на комплекса, външни общи площи и паркинг площи, складове и други подземни помещения;
 • Поддръжка на градини и зелени площи.
 • Поддръжка и почистване на басейн
 • Денонощна охрана или портиер;
 • Поддържане и ремонтни дейности на Ел. и ВиК инсталации.
 • Организиране на Общи събрания, регистрация на етажната собственост в Общината
 • Детайлно планиране на годишния бюджет и изготвяне на месечни отчети
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред,
 • Касиер 

 

 • Проектиране и изграждане на зелени площи
 • Предлагаме цялостни услуги и решения за облагородяването на зелени площи. Засаждане на различен тип растителност, изграждане на жив плет, скални кътове, изкуствени реки, фонтани, вертикално озеленяване, озеленяване на покриви „зелен покрив” и други услуги. Предлагаме озеленяване както за Вашия двор, така и за публични площи.
 • Поддръжка на зелени площи
 • Предоставяме комплексни решения свързани с поддръжката на зелените площи. Извършваме всички необходими мероприятия, които са важни и полезни за зелените площи като например аериране, косене, кантиране, торене и поддръжка на тревен килим със съпътстващите валиране и фитосанитарен контрол. Предлагаме професионална грижа за Вашите растения, храсти и дървета – оформяне, подрязване, окопаване, наторяване  и други.
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи, агрономство
 • Поддръжката на всякакви видове поливни системи. Изграждаме системи с програматор за капково напояване, а за тревния килим системи за напояване с роторен разпръсквач. Използваме продуктите на реномираните марки. Така гарантираме надеждно функциониране на поливната система.
 • Ландшафтно проектиране и консултации
 • Предлагаме цялостни дизайнерски екстериорни решения и визуализации при проектирането на ландшафта . Идейни проекти, дизайн и препоръки за устойчиви зелени площи.

 

Извършване на пакет от ремонти и довършителни дейности.
Екипът ни разполага с професионалисти, с дългогодишен опит в своята сфера, развили уменията си в отделни области на строителството.

Целта ни е вашето удовлетворение, чрез спазване на основни принципи:

 • Високо качество на
 • Извършените строително-монтажни и довършителни дейности.
 • Спазване на договорените срокове за изпълнение.
 • Професионално планиране
 • Организиране на строителния процес.
 • Дисциплина и висока работна етика.
 • Професионално и индивидуално отношение към всеки наш клиент.

 

Основни услуги към ремонти и довършителни дейности:

 • Къртене, изнасяне и изхвърляне на строителни отпадъци
 • Изграждане на Ел. инсталации
 • Изграждане на ВиК инсталации
 • Сухо строителство – окачени тавани, преградни стени и предстенни обшивки
 • Машинни замазки, армирани и саморазливни
 • Мазилки, шпакловка, шлайфане, грундиране и боядисване
 • Лепене на фаянс, теракот, гранитогрес и камък
 • Монтаж на настилки и стенни облицовки
 • Монтаж на осветителни тела
 • Почистване след ремонтни дейности

Входът е лицето на всеки един блок, но е постоянно изложен на всякакъв вид замърсявания.
Подържането на чистотата и хигиената , е важна не само от здравословна, но и от естетична гледна точка.
Това  е отговорност на всички живущи , но ежедневието често е много динамично и възможността да се справят сами с чистотата на входа , почти винаги е невъзможно.

Професионално основно или абонаментно почистване на входове, извършено от опитен екип с качествени почистващи препарати на достъпни цени.

Броя посещения зависи изцяло от изискванията на клиента.
Някой обстоятелства налагат по често почистване на входовете.
При лоши метеорологични условия , когато вали дъжд или сняг, входовете се замърсяват повече от обичайното.

Почистването на Вашият вход е не по-малко важно от това да поддържаме домът си чист и приветлив.

 • Почистване на асансьор
 • Измитане и измиване на стълбището
 • Почистване на прозорци
 • Премахване на паяжини
 • Обезпрашаване на парапети
 • Дезинфекциране на всички повърхности с професионални дезифектанти

Технически паспорт на сграда

 • Основната цел на паспортизацията на съществуващи сгради  е  безопасната им експлоатация в целия жизнен цикъл. Паспорт на сградата също така е необходим документ при кандидатстване по редица национални програми за финансиране. Преди започването на всяка реконструкция е задължително да се направи обследване на конструкцията, а резултатите да се отразят под формата на технически паспорт към обекта. Паспорта обхваща цялата сграда и е придружен с дейности по частично обследване на конструкцията. Не е допустимо изготвянето на паспорт за отделен етаж или част сградата.

Какво съдъжа паспорта на сграда?

 • Най-общо документите включени впаспорта дават яснота относно състоянието и надеждността на конструкцията и необходимите мерки за поддържането и безаварийната експлоатация в бъдеще. Към техническия паспорт се прилага и доклад за енегрийната ефективност на сградата. Първата глава от паспорта съдържа основни характеристики за обекта като идентификационни данни и параметри – вид на строежа, предназначение, категория строеж, година на строителство, конструктивна система, данни за минали преустройства, налична документация и други. Втората глава включва, основни обемнопланировъчни и функционални показатели, част конструкции, както и инсталационна и технологична осигуреност. Към този етап от паспортизацията може да се наложи архитектурно заснемане на сградата – в план и фасади. Заключението е последната глава от паспорта, като в него се описват подробно всички мерки за поддържане на сградата в добро състояние. Предвиждат се и срокове за извършване на необходими ремонти и контролен мониторинг.

Кои сгради се нуждаят от паспортизация и къде се регламентира дейността?

 • Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи, преди въвеждането им в експлоатация, както и за съществуващите сгради. Изключение са допълващото застрояване, временните строежи, незаконните по по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, както и тези без траен устройствен статут.
  За съществуващите сгради технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.
  Изготвянето на технически паспорт е регламентирано с чл. 176а  от Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. В нея са определени обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите.

 

НЕОБХОДИМИТЕ УСЛУГИ ЗА
ПОДДРЪЖКА НА СГРАДА

 

 

Обхватът на изпълнение е управлението и поддръжката на всички общи части в сградата и дворното място, както и на всички инсталации и системи, представляващи „обща част” по смисъла на ЗУТ и ЗУЕС. Поддръжката и управлението на индивидуалните обекти в сградата, както и на елементи и системи от тях, не са предмет на настоящето задание

Административно обслужване

Администрацията има за задача да се грижи за правилното и стриктно изпълнение на всички услуги по поддръжка и управление на сградата и съоръженията, съобразно действащата нормативна уредба в страната, решенията на ОС на ЕС и договора за поддръжка и управление; осигурява спазване на нормативните изисквания; съставяне на молби, декларации, констативни протоколи, искания, запитвания и всякакъв тип документална

Супер Мениджър съставя периодични отчети за приходите от събираната такса поддръжка, както и за разходите за предоставяната услуга по поддръжка, който отчет се представя на Управителния съвет и на Общото събрание на Етажната собственост. При поискване от Управителния съвет на Етажната собственост (УСЕС), Изпълнителят представя разход оправдателни документи за извършени плащания във връзка с разходите за комунални и външни услуги отчислени от депозитите на собствениците според описаните в ЗУЕС правила.

Изпълнителят предприема всички необходими извънсъдебни и съдебни действия за принудително събиране на дължимата такса поддръжка от собственици и ползватели, които
не са изпълнили това си задължение в срок и според бюджет, съгласно решение на Общото събрание на Етажната собственост.
Изпълнителят осигурява водене на стриктно счетоводство на етажната собственост. Изпълнителя оперира със средствата дължими му и акумулирани от всички собственици на етажната собственост за такса поддръжка в рамките на одобрения бюджет за съответната
календарна година за определените услуги.

Услуги по обслужване на абонаментни, комунални и
сервизни договорни задължения на Етажната собственост,
включващи следните дейности

 

 • Абонаментно обслужване на сервизни договорни задължения, посочени от етажната
  собственост;
  • Поддържане на валидна застраховка на общите части в Сградата, при желание и
  одобрение на собствениците;
  • Изчисление и събиране на разходите за управление и поддръжка и други суми,
  дължими съгласно сключени договори;
  • Контрол при извършване на ремонтни работи в общите части на сградата;
  • Изготвяне на разчети за разходите за ремонти дейности, маркетингово проучване и
  изготвяне на оферти за наемане на изпълнители за ремонтни дейности;
  • Уведомяване на Управителния съвет за констатирани нарушения на Правилника за
  вътрешния ред;
  • Изготвяне на отчет за приходите и разходите за функциониране на Сградата;
  • Информиране по подходящ начин на собствениците и живущите в Сградата за предстоящи събития;
  • Отчисляване на всички комунални и общи разходи от касата на собствениците;
  • Администриране и мониторинг на система за видео наблюдение в комплекса.

Дейности по поддържане хигиена и почистване на
общите части на Сградата.

Дейности по поддържане хигиена и почистване на общите части на Сградата, осъществявани от хигиенист/хигиенисти на разположение в сградата минимум 4 часа на ден, при петдневна работна седмица.

Ежедневно – помитане на прилежащи тротоари и площадки около сградата, партерни фоайета и помещения, асансьорни кабини , рампи и надземни улици

Ежедневно – събиране на отпадъци, изхвърляне на кошчета и помитане на алеите в
двора на сградата и почистване на зелените площи, детска площадка и зона за отдих;

Цялостно почистване и измиване с препарати на подовете
на стълбища, коридори, асансьори и асансьорни площадки, включащо и обирнето на паяжини по таваните, Общи части пред самостоятелни обекти в Сградата, коридори на
сутеренни нива, както и други площи за общо ползване в Сградата, събиране на листа от зелените площи;

почистване на подземните улици и заходи, пространства между
отделните клетки и места за паркиране, технически помещения, забърсване на спортни съоръжения, съоръжения на детската площадка и в зоната на отдих;;

почистване на линейни отводнители (канавки

измиване на прозорци и дограми на стълбищата и стълбищните
площадки , измиване на стъклени врати и прегради, измиване на парапети, забърсване на осветителни тела, решетки и кутии, почистване на тавани, измиване на
асансьорни врати за всяка спирка, почистване на всички врати на общи помещения и коридори на всички нива;

Дезинсекция и Дератизация

Извършва се от професионален, лицензиран подизпълнител – 2 пъти годишно и обхваща
всички Общи части на сградата.

 

Косене и поддръжка на зелени площи

Косене и поддръжка на тревните площи в рамките на комплекса.
Тревните площи се косят в месеците от Март до Октомври. Косенето е механично, при подходящи метеорологични условия, 1 път седмично. Поддържа се оптимална дължината и плътност на тревната покривка спрямо климатичните условия.
Поливането на тревните площи и растителността се извършва в месеците от Април до Септември, като честотата и продължителността на поливките са изцяло съобразени с климатичните условия.

Торене, обезапаразитяване и плевене, залесяване.
Дърветата се торят два пъти годишно – на пролет и на есен спрямо вида на дърветата.Тревните площи се торят на периоди със специализирана тор. Дръвчетата се обезпаразитяват два пъти годишно спрямо вида си в месеците Май и Септември със специализирани препарати. Тревните площи се плевят съобразно с развитието на плевелите и след обследване от страна на специалист, отговорен за озеленяването.

 

Снегопочистване.

Почистване на снега през месеците със снеговалеж пред входовете на сградата и пространствата около тях – ръчно почистване на снега от алеи и входове
• При обилен снеговалеж почистване се извършва целодневно по преценка на изпълнителя, при необходимост се наема допълнителна работна ръка; отново по преценка на изпълнителя. Алеите и входовете се насипват със специализиран размразяващ препарат, който не нарушава целостта и здравината на настилката.

Поддръжка на Технически съоръжения.
Ремонт и поддръжка на дежурното осветление на входовете
Ежедневна проверка, поддръжка и ремонт се извършва се от Изпълнителя по предписания от УС, като изразходваната електроенергия, както и подмяна на изгорели крушки, дросели и баласти се заплаща от ЕС и се калкулира в ежемесечните режийни разходи за сградата. Осветлението се включва и изключва от изпълнителя всяка сутрин и вечер, в часови диапазон, според сезона и по предписание на УС.

Преглед, поддръжка и настройка на  абонатни станции.Ежедневно проследяване на правилната функционалност на противопожарни врати , противопожарна система, противопожарни
щрангове, вентилационна система, домофонната и звънчева инсталации , обезопасителните парапети, поливната система,аварийни изходи, врати за вход/изход, дренажните помпи на подземно нива, Асансьорни уредби и проверка на състоянието и годността за експлоатация на детската
площадка, съоръженията и оборудването в зоните за спорт и отдих.

 

Комуникация, справки и очети

Изпълнителят поема да организира, управлява и обезпечава информационната потоци свързани с управлението на сградата, както и връзките със собствениците на индивидуални обекти в сградата, като:
• Поддържа пълна и актуална базата с данни за самостоятелните обекти в сградата и техните собственици и обитатели;
• Събира и обработва информация, по предписание на ОС и УС, касаеща предмета на управление;
• Да събира и съхранява техническата документация за сградата;
• Да съхранява копия от всички договори с трети лица, подписани от името на Етажната собственост;
• Да представлява Етажната собственост пред всички общински и държавни органи и институции; Поддържащи дейности при работата на УС:
• Изпълнителят осигурява свой представител на всяко събрание на УС, като протоколира събранието и уведомява всички съсобственици за взетите решения;
• Изпълнителят се ангажира осъществява цялата комуникация между всеки собственик/обитател и УС, като се ангажира да съхранява, обработва и препраща получената информация;
• От 1-во до 5-то число на всеки календарен месец, изпълнителят трябва да изпраща в писмен вид по email до членовете на УС справки и отчети за изтеклия календарен месец, съдържащи поне информация за ежеседмични срещи и разговори с УС по текущи въпроси и проблеми на ЕС .

Комуникация с други собственици, наематели и обитатели на самостоятелни обекти в сградата
• Изпълнителят се задължава да предоставя по всяко време при поискване от собственик/обитател на самостоятелен имот справка за собствените му задължения и плащания, както и всяко допълнителна информация от компетенцията на Изпълнителя, касаеща самостоятелния обект;
• Изпълнителят се ангажира да приема запитвания и сигнали за нередности в сградата от всеки собственик/обитател, като се ангажира да им отговаря по реда и канала по който са получени, както и да съхранява и обработва получената информация;
Онлайн система за собствениците с индивидуален акаунт за всеки собственик, с функции:
• актуална информация за комплекса,
• индивидуални и общи за ЕС финансови справки,
• текущи сигнали и задачи и анкети свързани със сградата,
• опция за онлайн заплащане на месечни/годишни такси.
• История за отминали ОС на ЕС
• Автоматични нотивикации за регистрирани сигнали до УС и ФМ мениджър по
електронан поща и (евентуално)SMS.Стандартно циклене и шлайфане

Стандартно циклене и шлайфане, което се извършва с обикновена барабанна машина. Редуват се три номера  шкурки с различна едрина, при необработван или лакиран, но захабен паркет, или пет номера шкурки за боядисан, безиросан или покрит с маслени лакове паркет. Нашите цени за циклене можете да видите тук.

 • шкурка N 36 почиства петната и драскотините в груба фаза, а също така изравнява паркетините една спрямо друга.
 • шкурка N 60 финосва следите от предишната шкурка, като допринася и за доизчистване на самият паркет.
 • шкурка N 120 шлайфа паркета и го привежда в повърхност готова за лакиране.
 • При боя, безир и маслени лакове се започва от шкурка N16 и втора шкурка N 24 за сваляне на боята, след тях редът е същият, като при необработения паркет.

На снимките сме показали циклене и лакиране с барабанна машина.  

 •  
Scroll to Top
Scroll to Top