ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КАК И КЪДЕ ДА ПЛАТИТЕ

 

Както е удобно за Вас. Най-лесно е на каси на Easypay или чрез сайта www.epay.bg

За да платите Ви трябва персонален код, чрез, който ще можете да заплащате и следите Вашите задължения ежемесечно. Свързвайки се с нас, ние ще  Ви го предоставим. Този начин на плащане е предимсто, тъй-като можете да плащате без да губите от ценното си време. 

За Ваше по-голямо улеснение и удобство, можете да заплатите и на наш мобилен касиер, който ще посещава сградата веднъж  месечно.

Плащане по банков път : 

Получател: Супер Мениджър ООД
IBAN: BG71STSA93000028303994

Основание: такса към ЕС – абонатен номер или адрес, вход, апартамент

поради пандемичните условия заплащането в офисите ни се преустановява

Опция е и да посетите нашите офиси, за да заплатите на място.

Работно време на офисите ни е:

 Понеделник до Петък – от 9:00 до 18:00 часа

Ако желате да ни съобщите, че във входа, блока, или комплекса ,в който живеете има проблеми е необходимо да подадете Декларация за актуализиране на обстоятелствата (ДАО).

Провеждане на Общо Събрание /ОС/

По Закон и ред на условията за Управление на Етажната  Собственост

Управлението на Етажната Собственост /сграда в която има повече от три самостоятелни обекта/, или комплекс от затворен тип се осъществява чрез провеждане на Общо Събрание на собствениците.

 Общото Събрание е основният орган, който взема всички важни решения за управлението и поддръжката на сградата, за правилата и реда по който собствениците могат да обитават сградата и да използват общите и части.

 Чл.11 от   ЗУЕС подробно описва всички правомощия на Общото Събрание. ОС може да се свика от:

Веднъж годишно от избран на предходно ОС Управител/Контрольор; Писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата;

Преди да се свика събранието трябва да се определи дневния ред

ПОКАНИ за свикване на ОС

Протокол, че е разлепена покана за свикване на ОС. Необходимо е още едно лице /собственик/ да присъства на разлепянето.

На определения ден и място в комплекса започва събранието.

Събранието започва с регистрация. Всеки присъстващ се  регистрира и легитимира като собственик или пълномощник на собственик, както и се подписва на списъка с присъстващи.

След регистрацията се изчислява кворум ако е под 67%  ОС се отлага с 1 час и ако тогава има над 33% събранието може да започне.

След като започне се избира Председател и Протоколчик на събранието. По принцип Председател на събранието трябва да е старият председател на Управителния съвет, но може да се гласува това да бъде друго лице.

Протоколът за проведено ОС се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Отново е желателно да се направи нотариално копие за да се докаже при нужда, че на определена дата протокола е съществувал.

Председателят на управителния съвет (управителят) в 7-дневен срок поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола.

Общото събрание може да се регистрира в Общината /задължително е само за сдруженията/, но нашият съвет е това да се направи.

Свържете се с нас  и ние  ще Ви съдействаме изцяло с този процес. 

 

При желание, всички наши клиенти могат да ползват допълнителна услуга-електронна домова книга. За достъп до тази услуга, даваме на живущите  потребителско име и парола за достъп до Вашата етажна собственост. В сайта може да намерите указания за ползването на книгата, а при необходимост ще Ви разясним допълнително. Благодарение на платформата се постига много по-добра комуникация и  навременна реакция,при наличието на проблеми. Тя спомага и за по-добра отчетност.

 Можете да я подадете чрез имейл, или на място в офисите ни. В случай, че вече сте наш клиент и имате достъп до платформата ни, можете да подадете сигнала за наличен проблем и чрез нея.

ОНЛАЙН КЛИЕНТСКА ПЛАТФОРМА

Благодарение на платформата ние комуникираме по-добре с нашите клиенти. Тя ни дава възможност да реагираме своевременно при наличието на проблеми , както и Ви предлага прозрачност при воденето на Вашата отчетност.

НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ ПРИ АВАРИИ

Посещения от техническо лице, организация при планови

ремонти и реновиране на сградата.

ИЗГОТВЯНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ДО ИНСТИТУЦИИ

ПЕРСОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ

Плащане в брой – при посещение от наш представител

Плащане на каса на Изипей:

 Представяте Вашия клиентски номер и името на

фирмата ни.

Заплащане с дебитна или кредитна карта чрез ePay.bg: 

Въвеждате нашето търговско име и регистрирате клиентския си номер.

Плащане по банков път

Административно управление на Етажна Собственост

Касиерски и финансови услуги

Услуги по техническа поддръжка

Услуги по почистване ( при необходимост, се заплаща допълнително от ЕС )

И други услуги ,след  оглед и персонална оферта .

Ако имате въпроси, на които не намирате отговори в този раздел , или имате коментари ,или предложение за нас, използвайте нашата официална форма за контакти,която ще намерите в нашия сайт. 

Ще отговорим възможно най-бързо на Вашето запитване.

Средствата , които събираме за „фонд ремонт“ се внасят в отделна банкова сметка , която се открива само за това предназначение. Средствата по тази банкова сметка се събират периодично, както е договорено на предварително общо събрание, докато се натрупват, за да послужат за конкретни ремонтни дейности.

 

Вие заплащате Вашата такса на апартамент, тъй като нашите оферти се разработват на база брой апартаменти разположени в Вашата етажна собственост(вход).  Също така предлагаме и разработваме персонални оферти спрямо Вашите изисквания.

Организире се общо събрание на Етажната собственост /ЕС/, на което  се обсъжда и взема решение за сключване на договор с нашата фирма. При желание от Ваша страна, съдействаме и организираме общо събрание ,на което присъстваме и обсъждаме  договора за изпълнение на услугата, като изцяло го съобразяваме  спрямо Вашите  нужди.

„СУПЕРМЕНИДЖЪР “ изготвя всички необходими документи и организира събиране на вземания от неизрядни платци ,ако има такива. В случаите, когато натрупаните задължения са от период, преди да ни наемете , можем да Ви съдействаме, но само при наличието на нужната по законов ред документация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Scroll to Top
Scroll to Top