ОФИС АСИСТЕНТ


Описание и изисквания:


УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
Високо ниво на езикова грамотност и добро ниво или английски
Отлична култура на комуникация и поведение – отзивчивост, любезност, приветливост и търпеливост;
Високо ниво на компютърна грамотност – MS Office умения;
Умения за работа в екип, отговорен и позитивен;
Умения за приоритизиране на поставените задачи, ефективно управление на времето;
Експедитивност и акуратност в изпълнение на служебните задължения;
Умения за коректно и навременно поднасяне на информация;
Конфиденциалност и лоялност;
Желание и амбиции за професионално развитие.

 

OЧАКВАЙТЕ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С:
Водене на входяща и изходяща кореспонденция посредством различни информационни канали – телефон, имейл, поща, куриерски служби и др.
Приемане, обработка, систематизиране и предаване на информация;
Координиране и организиране на административните и спомагателни дейности в компанията, с цел обезпечаване работата на офиса в ежедневните дейности;
Подпомагане в изготвянето на справки и анализи за нуждите на мениджърския екип;
Организация, актуализация, поддръжка и съхраняване на фирмените файлове и документация, съгласно фирмените стандарти;


НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:
Работа във фирма, в която вярваме, че ХОРАТА са нашият НАЙ-ГОЛЯМ КАПИТАЛ;
Дългосрочно заетост, постоянен трудов договор и осигуровки;
Конкурентно за позицията месечно възнаграждение;
Професионално въвеждане в работата;
Възможност за придобиване на ценен опит;
Динамична работа в екип от професионалисти;
Разнообразие от предизвикателни задачи;

 

Scroll to Top
Scroll to Top