Мениджър Бизнес Развитие

Поради разширяване структурата на Компанията търсим личност за позицията Мениджър „Бизнес Развитие“

Подходящият кандидат за позицията притежава:
− Опит в областта на активното търсене и привличане на нови клиенти;
− Oпит във воденето на преговори и презентации. Способност за убеждаване;
− Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за бизнес развитие;
− Високо ниво на вътрешна мотивация, лична организираност, самостоятелност и отговорност;
− Способност за оценка нуждите на клиента и ориентираност към резултата;
− Висше образование;
− Владеене на английски език е предимство;
− Отлична компютърна грамотност;
− Свидетелство за управление на МПС;
− Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Основни дейности и отговорности за позицията:
− Активно търсене и привличане на нови клиенти;
− Представяне услугите и фирмата пред потенциалните клиенти;
− Поддържа отношения с настоящи и нови клиенти и развива бизнес възможности за разширяване на клиентската мрежа;
− Участва и подпомага цялостния бизнес процес – изготвяне на оферти, преговаряне на условия и сключване на договори;
− Oбработка на документи и информация свързани с цялостния бизнес процес;
− Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града;
− Ежедневно отчитане на свършената работа;
− Директно подчинен на Управител.

На одобрения кандидат Компанията ще предложи:
− Работа в бързо развиваща се компания;
− Модерен офис;
− Въвеждащо обучение;
− Атрактивно възнаграждение обвързано с постигнатите резултати: бонусна система и базово месечно възнаграждение.

Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, натиснете бутона „Кандидатствай по тази обява”, за да изпратите мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Scroll to Top
Scroll to Top