ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Отразенаденоминациятаот05.07.1999г. Обн.ДВ.бр.92от 16 Ноември1951г.,изм.ДВ.бр.12от 11 Февруари1958г., изм.ДВ.бр.90от 8 Ноември1960г.,изм.ДВ.бр.99от 20 Декември1963г.,изм.ДВ. бр.26от30 Март1973г.,изм.ДВ.бр.27от3 Април1973г.,изм.ДВ.бр.54от12 Юли1974г.,изм.ДВ.бр.87от8 Ноември1974г.,изм.ДВ.бр.55от 14 Юли1978г., изм.ДВ.бр.36от 8 Май1979г.,изм.ДВ.бр.19от 8 Март1985г.,изм.ДВ.бр.14от 19 Февруари1988г.,изм.ДВ.бр.91от 2 Декември1988г.,изм.ДВ.бр.38от 19 Май 1989г.,изм.ДВ.бр.31от 17 Април1990г.,изм.ДВ.бр.77от 17 Септември1991г., изм.ДВ.бр.33от 19 Април1996г.,изм.ДВ.бр.100от 31 Октомври1997г.,изм.ДВ. бр.90от 15 Октомври1999г.,изм.ДВ.бр.34от 25 Април2000г.,изм.ДВ.бр.59от 21 Юли2000г.,изм.ДВ.бр.32от 12 Април2005г.,изм.ДВ.бр.46от 6 Юни2006г., изм.ДВ.бр.105от 22 …

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Read More »

Изключения на Закона за управление на Етажна Собственост

Съществуват изключение, при което Законът за управление на Етажната Собственост не се прилага. То е записано в самия Закон за управление на Етажната Собственост, в чл. 3. Този член е една от големите промени в закона, приети още през 2011 година. Според него: „За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, …

Изключения на Закона за управление на Етажна Собственост Read More »

закон за управление на етажната собственост

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2009 г.Обн. ДВ. бр.6 от23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от23 Февруари 2010г.,изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28Ноември 2014г., изм. …

закон за управление на етажната собственост Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top