Изключения на Закона за управление на Етажна Собственост

 

Изключения на Закона за управление на Етажна Собственост

Съществуват изключение, при което Законът за управление на Етажната Собственост не се прилага. То е записано в самия Закон за управление на Етажната Собственост, в чл. 3. Този член е една от големите промени в закона, приети още през 2011 година. Според него: „За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността.“ Тези три члена от Закона за собствеността всъщност определят отношения за съсобственост.

Scroll to Top
Scroll to Top